!AKTUĀLI!

Latvijas Republikā ir noteikts ārkārtas stāvoklis, lai ierobežotu COVID-19 izplatību.

Šobrīd, MSC Cruises ceļojumos notiek izmaiņas. Un tādas tiek plānotas līdz aprīļa beigām, vai brīdim, kad situācija mainīsies. 

Dažādos reģionos ir ieviesti dažādi ceļošanas noteikumi un ierobežojumi, sekojiet līdzi atjauninājumiem.

MSC Cruises ir atpurējusi visus kruīzu maršrutus līdz 30.aprīlim. 

  izmaiņas

Papildus informājam par Patērētāju tiesību aizsardzības centra viedokli par situāciju, kas noteikti var palīdzēt izprast situāciju un izvēlēties atbilstošāko rīcību šajā laikā.

Lūdzam sazināties ar savu tūrisma aģentūru papildus informācijai!

vai rakstiet: info@cruiselines.lv

aktualizēts 27.03.2020 plkst 11.00