Privātuma politika

Šajā privātuma politikā aprakstīts, kā Cruiselines pārvalda, apstrādā un glabā personas datus, kas iesniegti mūsu pakalpojumu sniegšanas kontekstā. "Personas dati" attiecas uz jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificējamu personu vai personas identitāti.

Piekrišana

Parakstoties uz mūsu pakalpojumiem vai aizpildot kontaktinformācijas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē www.cruiselines.lv, jūs piekrītat un pieņemat to, ka mēs varam apkopot, apstrādāt, uzglabāt un/vai izmantot personas datus, kas iesniegti saskaņā ar tālāk tekstā izklāstītajiem noteikumiem.

Sniedzot savu piekrišanu mums, jums tiek saglabātas tiesības uz jūsu personas datu labošanu, aizmiršanu un/vai dzēšanu.

Informācijas ievākšana

Pārsvarā mēs ievācam un saglabājam divu veidu datus:

 • Informāciju, kuru jūs sniedz reģistrējoties, lai pieteiktos mūsu pakalpojumu lietošanai.
 • Visbiežāk šī informācija iekļauj sevī jūsu kontaktinformācijas un personiskos datus, kurus jūs mums sniedzat pakalpojumu saņemšanai.

Informācija, kuru saņemam, potenciāli var tikt izmantota, lai atšķirtu fiziskas personas no juridiskām.

Mēs NESAGLABĀJAM tādas maksājumu detaļas kā kredītkartes numuru, tās derīguma termiņu vai drošības kodu.

Cruiselines nepārdos, neizīrēs un neaizdos rīcībā esošos sarakstus vai klientu kontaktu sarakstus (vai datus par šiem klientiem) trešajām personām.

Savāktie personiskie dati

Datu apstrādātāja identitāte un kontaktinformācija.

Personīgos datus "CRUISELINES TRAVEL AGENCY", reģistrācijas numurs 40003763269, juridiskā adrese Garkalnes nov., Langstiņi, Krievupes iela 14C, LV-2137, apkopo savā tīmekļa vietnē www.cruiselines.lv, kas ir reģistrēta Latvijā.

Vietnē apkopotie dati

Brīdī, kad jūs veicat parakstīšanos uz mūsu pakalpojumiem, tiek apkopoti un pārvaldīti daži no vai visi šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, adrese, pilsēta, apgabals/province, reģions, pasta indekss, valsts tālrunis, parole, IP adrese, reģistrācijas datums un laiks, un izmantojamais pārlūks. Mūsu pakalpojumu izmantošanas laikā tiek apkopoti un pārvaldīti šādi dati: pieteikšanās dati un pārlūkošanas dati, pasūtījumu vēsture, sūdzības, starpgadījumi, informācija par abonēšanu un ziņojumiem mūsu vietnē.

Apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Jūsu personas datu vākšanas galvenais mērķis ir piedāvāt drošu, optimālu, efektīvu un personalizētu pieredzi. Lai to būtu iespējams panākt, jūs piekrītat un pieņemat to, ka mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu mūsu pakalpojumus un veicinātu sniegumu, ieskaitot pārbaudes, kas attiecas uz jums; 
 • izdotu ceļošanas doumentus, biļetes, pasu un ID karšu datus mūsu sadarbības partneriem, jūsu personas dati pēc nepieciešamības tiks nodoti konkrētam uzņēmumam galamērķa valstī;
 • risinātu problēmas ar mērķi uzlabot mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanas pieredzi; 
 • personalizētu, novērtētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, saturu un materiālus; 
 • analizētu mūsu pakalpojumu izmantošanas apjomu un vēsturi; 
 • informētu jūs par mūsu pakalpojumiem, kā arī par mūsu partneru pakalpojumiem un/vai reklāmas piedāvājumiem; 
 • novērstu, atklātu un izmeklētu visas darbības, kuras potenciāli ir aizliegtas, nelikumīgas vai neatbilst labai praksei, un nodrošināti atbilstību mūsu lietošanas noteikumiem un sūtīšanas politikai; 
 • nodrošinātu juridisko un regulējošo pienākumu ievērošanu; 
 • aizsargātu Cruiselines pakalpojumus un reputāciju. 

Mēs izmantojam mums iesniegtos personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Mūsu darbiniekiem un trešo personu pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot datu konfidencialitāti.

Izpaušana trešajām pusēm

Ar jums saistītie personīgie dati, kas tiek apkopoti mūsu mājas lapā, ir paredzēti Cruiselines pašu lietošanai, un var tikt nosūtīti Cruislines partneru kompānijām, lai mēs varētu saņemt palīdzību un atbalstu saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanu. Cruiselines nodrošina, ka visiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem uzņēmums izvirza skaidras prasības attiecībā uz datu aizsardzību. Tāpat Cruiselines neizpauž jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, ja: (1) jūs pieprasat vai atļaujat to izpaust; (2) informācijas izpaušana ir vajadzīga, lai apstrādātu darījumus vai piegādes pakalpojumus, kurus esat pieprasījis; (3) valsts varas iestādes vai regulējošās iestādes pieprasījuma rezultātā Cruiselines ir spiests šādi rīkoties, kā arī tiesas rīkojuma gadījumā, dēļ uzaicinājuma ierasties tiesā vai kādā citā līdzīgā situācijā, saistītā ar valdības vai tiesu iestādēm, vai arī lai izveidot vai aizstāvēt juridisko prasību; vai (4) trešā persona ir Cruiselines pakalpojumu sniegšanas apakšuzņēmējs (piemēram, Cruiselines izmanto interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus).

Jūsu datu aizsardzības tiesības

Saskaņā ar Eiropas vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation; tālāk tekstā - GDPR) jums ir tiesības piekļūt, labot un izņemt jūsu personas datus, kuras jūs varat īstenot, nosūtot pieprasījumu uz mūsu tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot saziņai e-pasta adresi info@cruiselines.lv. Jūsu pieprasījumi tiks apstrādāti 30 dienu laikā. Mēs varam pieprasīt, lai jūs pievienotu savam pieprasījumam identitātes apliecinājuma vai tiesību apliecinājuma fotokopiju.

Datu uzglabāšanas termiņi

Cruiselines apkopo jūsu personas datus ar mērķi pildīt savas līgumiskās saistības, kā arī lai apkopotu informāciju par to, kā un kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, un mēs saglabājam šos datus aktīvās datu bāzēs, žurnālfailos vai cita veida failos, tik ilgi, cik ilgi jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Cruiselines nekādā veidā neapņemas glabāt visus jūsu datus nenoteikta laika perioda garumā. Dati var tikt izdzēsti jebkurā brīdī jūsu aktīvās konta izmantošanas laikā saskaņā ar iepriekš tekstā izklāstītajiem noteikumiem.

Datu krātuves un pārsūtīšanas vieta

Cruiselines piederoši serveri un trešo pušu serveri (datu centrs), kuros Cruiselines apstrādā un uzglabā datus, atrodas tikai Eiropas Savienības teritorijā (Latvijā). Cruiselines apņemas nepārsūtīt nekādus datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Cruiselines jūs nekavējoties informēs, ciktāl mums ir likumīga atļauja to darīt, gadījumā, ja tiks saņemts administratīvās vai tiesu iestādes pieteikums vai rīkojums, kas ir attiecināms uz jūsu personas datiem.

Informācijas izmantošana

Kad jūs aktivizējat lietotāja kontu Cruiselines sistēmā, jūs piekrītat saņemt mārketinga informāciju par Cruiselines pakalpojumiem caur šādiem sakaru līdzekļiem: e-pastu, telefonu, pastu.

Ja vairs nevēlies saņemt piedāvājumus no Cruiselines, jūs varat atrakstīties no to saņemšanas, sekojot atrakstīšanās informācijai, kas iekļauta e-pastos vai cita veida sakaru līdzekļos izsūtītajos materiālos. Lai atrakstītos, var izmantot arī šādu e-pastu: info@cruiselines.lv.

Visos e-pastos, kuri tiek nosūtīti no Cruiselines sistēmas, satura apakšā tiek ievietota vienkārši izmantojama atrakstīšanās saite. Lai atrakstītos no satura saņemšanas, ir vajadzīgs tikai noklikšķināt uz atrakstīšanās pogas e-pasta apakšā - tādējādi jūsu e-pasta adrese ir izņemta no kontaktu grupas.

Cruiselines var izmantot personisku un nepersonisku informāciju dažādiem citiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu veiksmīgu mūsu sistēmas izmantošanu un izsūtītu e-pastus un atbildot uz jūsu jautājumiem.

Mēs izmantojam ārējo uzņēmumu pakalpojumus, kuros tiek apstrādāta nepersoniska informācija par mūsu mājas lapas apmeklētājiem — apskatījumu skaitu, apskatītās lapas, nekvalitatīvos apmeklējumus, mājas lapā pavadīto laiku, jauno apmeklējumu īpatsvaru, utt., lai labāk novērtētu to, kā tiek izmantota mūsu lapa un kāds saturs tajā ir populārākais.

Informācijas apmaiņa un izpaušana

Šie dati tiek glabāti drošos serveros, un tikai ierobežots cilvēku skaits ir pilnvarots piekļūt jūsu kontaktu sarakstiem, jo īpaši, lai sniegtu atbalsta pakalpojumus.

Informācija, kuru ievācam, ir pieejama Cruiselines darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams izmantot šo informāciju likumīgiem mērķiem, ieskaitot palīdzības sniegšanu pakalpojumu izmantošanā, klientu servisam, mārketinga mērķiem un maksājumu apstrādei. Dati, iespējams, tiks nodoti arī trešajām personām, saistītām ar Cruiselines – piemēram, maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem, lai veiktu darbu, ir nepieciešama pieeja klientu kontiem.

Cruiselines nekādā gadījumā nepārdos vai neizīrēs jūsu personīgos un juridiskos datus, nesaņemot jūsu rakstisku atļauju to darīt vai neesot spiestam šo informāciju atklāt pēc tiesas pavēles.

Saites uz citām mājaslapām

Šī mājas lapa satur saites uz citām lapām, kuras nav Cruiselines pārziņā. Lūdzu ņemiet vērā, ka mēs, Cruiselines, neesam atbildīgi par citu mājas lapu privātuma politikām. Mūsu privātuma politika var nebūt saistoša trešo pušu mājas lapās.
Mēs rekomendējam, ka jums ir jāiepazīstas ar šo attiecīgo mājas lapu privātuma politiku, kā arī ar to mājas lapu privātuma politiku, kuras glabā par jums kādus nozīmīgus datus. Šī privātuma politika attiecas tikai uz informāciju, kura tiek saglabāta, kad tiek izmantota Cruiselines mājas lapa.