Līgums ar klientu

Mūsu aģentūra sadarbībā ar saviem klientiem pamatojas uz Latvijas Republikas likumdošanu un stingri ievēro visas prasības, lai klienta apkalpošana tiktu nodrošināta atbilstoši visām kvalitātes prasībām.

 

Aģentūra ir reģistrēta PTAC Tūrisma operatoru un aģentu datu bāzē un tai izsniegta licence Nr. T - 2018- 37

Līgums ar klientu  šeit

Pielikums līgumam Covid-19 novēršanas standarti